AIZ Co.,Ltd. 695 Kajiwara Toyooka-Shi HYOGO 〒668-0871